Certificado de Profesionalidad: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

16 febrero, 2018

Certificado de Profesionalidad: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

INICIO DEL 1ER MÓDULO: 17/09/2018

 Consulta aquí la información detallada

INSCRIPCIÓN ABIERTA

Requisits dels alumnes:

 • Especialitat formativa adreçada prioritariament a treballadors desocupats inscritis com a demandants d’ocupació. 80% mínim de
 • treballadors desocupat i 20% màxim de treballadors ocupats
 • Prioridat 1: Dones víctimes de violència de gènere, circumstància que s’acreditará mitjanánt mesura cautelar de protecció vigent
 • o sentència judicial dictada en els darrers 24 mesos.
 • Prioridat 2: Joves entre 16 i 29 anys i majors de 45 anys
 • Prioritat 3: Treballadors desocupats de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18 mesos), circumstància que
 • s’acreditarà mitjançant certificat de SOIB
 • Prioritat 4: treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que tenguin unitats de competència assolides del
 • certificat que s’ha de completar.
 • Prioritat 5: dones, en aquelles cqualificacions amb poca presència
 • Prioritat 6: la resta de treballadors desocupats
 • Requisits acadèmics: Estar en posesión d’alguns dels següents títols:

• Graduat en ESO, 2º BUP,
• CP nivel 2 o CP nivel 1 de la mateixa familia,
• FP1,
• Accés a Gº Mitjà.
• Accés a la universitad de 25 años i/o 45 años
• Superar les proves de competencies claus.

Informació, inscripció i realització: CFP. ADEMA Adreça: C/ Joaquim Mª Bover, 3 bj Palma 07005.
Persona de contacte: Carmen García Tel.: 971 777 131 Mail: secretaria@cfpadema.com


Dejar un comentario

(requerido)

(requerido)

(requerido)

Siguenos en nuestras redes sociales